[Infographics] Thế giới cần tăng nỗ lực phát triển năng lượng bền vững

Theo TTXVN

Thế giới tiếp tục tiến tới Mục tiêu Phát triển bền vững về năng lượng (Mục tiêu 7), song những nỗ lực hiện tại vẫn chưa đủ để đạt tới mục tiêu này vào năm 2030.

[Infographics] Thế giới cần tăng nỗ lực phát triển năng lượng bền vững - Ảnh 1