[Infographics] Thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2021

T. Anh

Tính đến hết tháng 09/2021, thị trường bảo hiểm của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, tổng doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng ước đạt 152 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] Thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1