[Infographics] Thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm, diễn biến thị trường chứng khoán thế giới biến động rất mạnh, rất nhanh, do tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid 19.

[Infographics] Thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19 - Ảnh 1