[Infographics] Tìm hiểu hai hiệp định thương mại RCEP và CPTPP

Theo TTXVN

Đến nay, Hiệp định RCEP và CPTPP là hai cơ chế có thể trở thành thiết kế cho mô hình hợp tác của toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

[Infographics] Tìm hiểu hai hiệp định thương mại RCEP và CPTPP - Ảnh 1