[Infographics] TP. Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế

Theo hanoimoi.com.vn

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 25-1-2018 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Cụ thể hóa kế hoạch trên, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các DNNN thuộc Thành phố.

[Infographics] TP. Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu giảm tối thiểu 10% biên chế - Ảnh 1