[Infographics] TP. Hồ Chí Minh xử lý 9.200 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày như thế nào?

Theo Phượng Nguyễn - Thu Hằng/news.zing.vn

65% rác thải sinh hoạt hàng ngày ở TP. Hồ Chí Minh được đưa về Đa Phước. Số còn lại được xử lý tại khu liên hợp Tây Bắc và Phước Hiệp.

[Infographics] TP. Hồ Chí Minh xử lý 9.200 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày như thế nào? - Ảnh 1