[Infographics] Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo TTXVN

Trong suốt 91 năm qua (1930-2021), sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

[Infographics] Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1