[Infographics] Việt Nam cải thiện đáng kể tình trạng đói nghèo

Theo Vietnamplus.vn

Theo Báo cáo chỉ số đói nghèo toàn cầu của Cơ quan viện trợ Concern Worldwide và Welt Hunger, chỉ số đói nghèo của Việt Nam đã giảm từ 28,2 trong năm 2000 xuống còn 15,3 trong năm 2019.

[Infographics] Việt Nam cải thiện đáng kể tình trạng đói nghèo - Ảnh 1