[Infographics] Việt Nam tăng điểm về cải cách môi trường kinh doanh

Theo Vietnamplus.vn

Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,44 điểm so với năm 2019, xếp thứ 70/190 nền kinh tế được khảo sát.

[Infographics] Việt Nam tăng điểm về cải cách môi trường kinh doanh - Ảnh 1