[Infographics] Việt Nam thu hút 18,82 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng

Theo TTXVN

Trong 7 tháng năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần (FDI) là 18,82 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] Việt Nam thu hút 18,82 tỷ USD vốn FDI trong 7 tháng - Ảnh 1