[Infographics] Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tăng 34% trong 11 tháng năm 2020

PV.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 406.800 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tăng 34% trong 11 tháng năm 2020 - Ảnh 1