Quyết định số 459/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg


Ngày 29/3/2023, Bộ Tài chính có Quyết định số 459/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 459/QĐ-BTC.