Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg

Ngày 29/3/2023, Bộ Tài chính có Quyết định số 459/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3 nhóm biện pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước

3 nhóm biện pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước

Tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về nước diễn ra ngày ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường sống và an ninh nguồn nước để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.