Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

Theo daibieunhandan.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 342/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025, qua đó nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra...

Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025  - Ảnh 1