Kết luận về Báo cáo tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết về tiếp xúc cử tri

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Kết luận về Báo cáo tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết về tiếp xúc cử tri  - Ảnh 1

Theo quochoi.vn