Kết quả nổi bật Chương trình mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam đã tổ chức Chương trình mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Sau 4 năm tổ chức, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kết quả nổi bật Chương trình mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn