Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước quý I/2023

Quý I/2023, giá trị khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,66% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm.

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước quý I/2023
Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước quý I/2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn