Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 19,2 lần

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,68 triệu lượt, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra đại dịch COVID-19.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 19,2 lần - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn