Khai sai mã số, một doanh nghiệp bị truy thu trên 1,1 tỉ đồng

Theo haiquanvungtau.gov.vn

(Tài chính) Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa ra quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần C.S.S. với tổng số tiền thuế ấn định trên 1,1 tỉ đồng.

Khai sai mã số, một doanh nghiệp bị truy thu trên 1,1 tỉ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: haiquanvungtau.gov.vn

Chi cục Kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các tờ khai phi mậu dịch của Công ty cổ phần C.S.S. phát sinh từ ngày 19/02 đến 31/5/2013 tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV1 và hàng hóa nhập khẩu thuộc các tờ khai nhập khẩu đầu tư, nhập đầu tư nộp thuế của doanh nghiệp này phát sinh từ ngày 02/02/2012 đến 26/6/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ với tổng số tiền thuế ấn định là trên 1 tỉ đồng, trong đó thuế nhập khẩu là trên 746 triệu đồng và thuế Giá trị gia tăng là trên 267 triệu đồng.

Đồng thời, Chi cục Kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ra quyết định ấn định thuế  đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc các tờ khai loại hình phi mậu dịch của Công ty Công ty cổ phần C. S. S. Phát sinh từ ngày 22/8 đến 14/11/2013 tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV1 và hàng hóa nhập đầu tư nộp thuế, nhập đầu tư của doanh nghiệp này phát sinh từ ngày 01/7/2013 đến 18/02/2014 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ với số tiền thuế ấn định là trên 101 triệu đồng.

Chi cục Kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lí do ấn định thuế là do Công ty cổ phần C.S.S. khai thiếu một phần chi phí bảo hiểm vào trị giá tính thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Ngoài ra, doanh nghiệp này đã khai sai mã số hàng hóa thuộc các tờ khai phi mậu dịch, nhập đầu tư nộp thuế dẫn đến thay đổi thuế suất nhập khẩu làm thiếu số thuế phải nộp. Đồng thời, mặt hàng dây cáp, đầu nối Công ty cổ phần C.S.S. nhập khẩu không thuộc danh mục máy móc thiết bị đồng bộ tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu…