Khẩn trương tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về pháp lý trong đầu tư công

Chính phủ xác định đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương.

Xem thêm

Theo chinhphu.vn

Video nổi bật