Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Kể từ đầu năm đến ngày 29/5/2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, phiên đấu thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành vào ngày 29/5/2013 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã huy động được 6.250 tỷ đồng.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 2 và 3 năm, đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,55%/; Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.400 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,48-8,20%/năm.

Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,78%/năm (giảm 0,45% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó); Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.050 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,97-9,15%/năm.

Kết quả, huy động được 250 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (giảm 0,10% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó).