Kho bạc Nhà nước huy động hơn 165.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Kể từ đầu năm 2014 đến ngày 11/9/2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 165.169,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu.

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 165.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, thời gian gần đây, đơn vị này liên tục phát hành trái phiếu Chính Phủ với lãi suất có kỳ hạn từ 10 năm và 15 năm và đã thu hút được sự tham gia của thành viên thị trường.

Trong đợt huy động gần đây nhất (ngày 11-9), Kho bạc Nhà nước huy động được 6.000 tỷ đồng; Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.420 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-7,97%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng; với trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.355 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30-8,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng.