Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên học tập và làm theo lời Bác dạy

(Trang TTĐT huyện Tân Yên - Bắc Giang)

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Chi bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) xác định đây là việc làm cần thiết, là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên và tinh thần rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, từ đó hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên học tập và làm theo lời Bác dạy
Ảnh minh họa. Nguồn: Tanyen.bacgiang.gov.vn
Ông Dương Công Sáu - Giám đốc KBNN Huyện cho biết: Là một đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và điều hành ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính khác trên địa bàn, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh với đức tính chí công, vô tư, trong sạch khi thi hành công vụ, toàn thể cán bộ công chức của đơn vị đã nói không với tiêu cực bằng hành động thiết thực.

Vì vậy, trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ KBNN Huyện đã gắn việc học tập với nhiệm vụ của cơ quan và cụ thể hóa đối với công việc của từng đảng viên, công chức. Chi bộ thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng năm đồng thời triển khai đến từng bộ phận chuyện môn và các đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức. Theo đó từng bộ phận chuyên môn và mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng và đăng ký bằng những việc làm cụ thể thiết thực và coi đây là là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Trên cơ sở đó, Chi bộ triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác chỉ đạo đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức.

Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên học tập và làm theo lời Bác dạy - Ảnh 1

Cán bộ KBNN Tân Yên cần mẫn trong công việc. Nguồn: Tanyen.bacgiang.gov.vn

Với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp, thành phong trào trong đơn vị; các đảng viên, quần chúng hưởng ứng nhiệt tình và ứng dụng thiết thực vào công việc và cuộc sống hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý tốt các nguồn thu và kiểm soát các khoản chi chặt chẽ, chi đúng, chi đủ và kịp thời theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước.

Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, chống quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân...” được Chi bộ, cơ quan cụ thể hoá trong việc kiểm soát chi ngân sách, giao dịch thu, chi tiền mặt, quản lý kho tàng, sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được Chi bộ tuyên truyền, quán triệt trong kiểm tra giám sát...

Điều mà ai cũng dễ nhận thấy rằng, Kho bạc là đơn vị đặc thù, công việc luôn phải tiếp xúc với tiền bạc, tài sản với số liệu thu chi, với việc kiểm soát thanh toán các khoản chi trả của ngân sách nhà nước là công việc đầy khó khăn, phức tạp và nhiều cám dỗ, nhưng do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát nên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức KBNN Tân Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối về tiền bạc, tài sản...

Bên cạnh đó, cán bộ công chức KBNN Huyện đã tổ chức tốt việc hướng dẫn khách hàng nhiệt tình chu đáo, không để phải đi lại nhiều, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ pháp ly trước khi thanh toán đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kiên quyết chối từ các khoản chi không đúng quy định. Trong 10 tháng đầu năm 2012 đã từ chối thanh toán 159 khoản chi không đủ hồ sơ, chứng từ, với số tiền trên 3.7 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị cũng luôn chú trọng thực hiện văn hóa ứng xử nhiệt tình, chu đáo và lịch sự với khách hàng, đặc biệt là qua việc học tập từ tính liêm khiết mà Bác đã dạy đối với người cán bộ KBNN, các đồng chí trong bộ phận nhiệm vụ kiểm ngân thu, đã áp dụng vào công việc thực tiễn hằng ngày đã trả lại tiền thừa cho khách hàng trong khi giao dịch. Trong 5 năm qua,cán bộ kiểm ngân đã trả lại nhiều món tiền thừa, với tổng số tiền 131,6 triệu đồng. Điển hình như Nguyễn Thị Vân - cán bộ kiểm ngân, đã liên tục trả lại cho khách các món tiền thừa, có lần trả lại khách hàng với số tiến đến gần 30 triệu đồng...

Cùng với đó, các tổ nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng đều tổ chức tốt giao dịch “một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh, quyết toán. Thực hiện chiến lược phát triển chung của hệ thống kho bạc về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tập thể cán bộ, đảng viên KBNN Huyện luôn nỗ lực thực hiện tốt việc cải cách tài chính công, góp phần ổn định và hiện đại hóa quy trình quản lý ngân sách, đồng thời thực hiện phối hợp chặt chẽ thu ngân sách với các ngân hàng đảm bảo an toàn các nguồn thu ngân sách trên địa bàn.     

Hiện KBNN huyện Tân Yên có 10 cán bộ công chức, trong đó có 7 đảng viên. Hàng năm có 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ, cơ quan nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc được, Huyện ủy, Ngành cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Từ việc“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ KBNN Tân Yên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện lối sống và chất lượng công tác của cán bộ công chức trong đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “ Chất lượng phục vụ khách hàng là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động nghiệp vụ của KBNN Tân Yên”.