Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Lâm Giang (Báo Lạng Sơn)

Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là quản lý và điều hòa quỹ ngân sách nhà nước. Vì vậy, trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã gắn việc học tập với nhiệm vụ của cơ quan, cụ thể đối với công việc của từng đảng viên, công chức. Qua hơn một năm thực hiện, Kho bạc đã có những chuyển biến tích cực từ tư tưởng, đạo đức, lối sống đến kết quả công việc của từng cán bộ, đảng viên.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Ngay từ khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể qua từng năm và triển khai đến các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức. Do vậy, đơn vị có một nền tảng vững chắc khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và các văn bản hướng dẫn đến các chi bộ, đảng viên và quần chúng.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác chỉ đạo đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị; xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức; đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành một nội dung quan trọng trong các kỳ sinh hoạt của Đảng bộ; các chi bộ và gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp, thành phong trào trong đơn vị. Các đảng viên, quần chúng từng bước thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Người, hưởng ứng nhiệt tình và ứng dụng thiết thực vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý tốt các nguồn thu và kiểm soát các khoản chi chặt chẽ, chi đúng, chi đủ và kịp thời theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước.

Năm 2011, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 3.046,2 tỷ đồng, đạt 111% so với dự toán, tổng chi ngân sách 5.217,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; những tháng đầu năm 2012 thu ngân sách đạt 1.253,5 tỷ đồng, bằng 91,9% so với cùng kỳ; chi ngân sách 2.260,8 tỷ đồng, bằng 85,6% so với cùng kỳ. Học tập và làm theo tư tưởng của Bác về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và thực hiện tiêu thức “văn minh văn hóa nghề kho bạc”, cán bộ, công nhân viên chức Kho bạc Nhà nước tỉnh còn luôn chú trọng thực hiện văn hóa ứng xử nhiệt tình, chu đáo và lịch sự với khách hàng, đặc biệt, luôn trả lại tiền thừa cho khách hàng trong khi giao dịch.

Năm 2011, thực hiện công tác kiểm đếm thu chi tiền mặt, cán bộ kiểm ngân đã trả lại 199 món tiền thừa, với tổng số tiền 131,6 triệu đồng, trong 6 tháng đầu năm 2012 trả lại 74 món, với tổng số tiền 60,5 triệu đồng. Điển hình như đảng viên Hoàng Thị Bé, Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Xoan và quần chúng Trần Quỳnh Trang đã liên tục trả lại cho khách các món tiền thừa đến 10 triệu đồng. Các phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng đều tổ chức tốt giao dịch “một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán và thu phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông tại Công an tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện chiến lược phát triển chung của hệ thống kho bạc về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tập thể cán bộ, đảng viên Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt dự án cải cách tài chính công, góp phần ổn định và hiện đại hóa quy trình quản lý ngân sách, đồng thời thực hiện phối hợp chặt chẽ thu ngân sách với các ngân hàng thương mại, đảm bảo an toàn các nguồn thu ngân sách trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Để đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể sinh hoạt thường kỳ về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề; lãnh đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện, giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ; kiểm tra việc thực hiện những chuẩn mực đạo đức và có khen thưởng động viên kịp thời đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt.