Kho bạc Nhà nước: Ứng dụng thành công TABMIS trong quản lý

Thu Hằng (Baohaiquan)

Bắt đầu triển khai thí điểm từ tháng 4-2009, đến nay hệ thống TABMIS (Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc) đã triển khai và vận hành tại các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) ở 46 tỉnh, thành phố và 15 bộ, cơ quan Trung ương. TABMIS đã từng bước cung cấp hệ thống các báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành của cơ quan tài chính và chính quyền các cấp. Dự kiến, năm 2012, hệ thống TABMIS sẽ được triển khai và vận hành trên phạm vi toàn quốc.

Kho bạc Nhà nước: Ứng dụng thành công TABMIS trong quản lý

Vận hành hiệu quả

Theo đánh giá của KBNN, trong quá trình triển khai dự án TABMIS đã và đang đáp ứng những mục tiêu to lớn, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, đồng thời là cơ hội để nâng cao một bước trình độ, kỹ năng ứng dụng tin học trong hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngành Tài chính.

Đến nay, TABMIS đã bước đầu cung cấp được hệ thống các báo cáo phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành của cơ quan tài chính và chính quyền các cấp… Trong giai đoạn mở rộng tiếp theo, dự án sẽ từng bước triển khai vận hành đến các bộ, ngành và các đơn vị dự toán cấp trung gian thuộc ngân sách Trung ương.

Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Đại Trí cho biết, ngành Kho bạc đã xác định mục tiêu phải triển khai thành công và vận hành có hiệu quả hệ thống TABMIS trong toàn hệ thống KBNN và có kết nối với cơ quan tài chính các cấp; kết nối tới các bộ chuyên ngành và một số đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành ngân sách theo hướng cải cách, nhưng phù hợp với đặc thù của Việt Nam và có hướng mở đối với các thay đổi về cơ chế, chính sách trong lộ trình cải cách sắp tới.

Để từ đó, hình thành nền tảng phần cứng, phần mềm ổn định và mạnh mẽ, có khả năng giao diện được với các phần mềm quản lý tài chính khác như quản lý thu thuế, quản lý nợ, thanh toán ngân hàng,… để tạo thành một hệ thống thông tin tài chính tích hợp, trong đó TABMIS là hệ thống cốt lõi.

Các chức năng và quy trình trong TABMIS phải được thiết kế, xây dựng dựa trên những định hướng, quyết tâm cải cách tài chính công của Việt Nam hướng tới chuẩn mực, thông lệ thế giới như: Mô hình kho bạc tham khảo (TRM); kế toán trên cơ sở dồn tích; quy trình lập, phân bổ ngân sách; quản lý nợ; phân loại mã tài khoản và mục lục ngân sách thống nhất...

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đại Trí chia sẻ, ngay từ khi bắt đầu triển khai thí điểm tại một số đơn vị, KBNN đã lường trước những khó khăn về nguồn nhân lực. Trình độ giữa cán bộ nghiệp vụ cấp Trung ương với cấp tỉnh, cấp huyện có sự chênh lệch khá lớn. Nhiều cán bộ vẫn chưa quen với việc ứng dụng tin học trong các hoạt động nghiệp vụ.

Do vậy, để chuẩn bị tốt cho triển khai TABMIS, KBNN đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, từ đào tạo về tin học căn bản đến đào tạo về quy trình nghiệp vụ, cơ chế chính sách mới, rồi sử dụng, quản lý vận hành chương trình. Tiếp đến là khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng vì TABMIS là một hệ thống vận hành theo mô hình tập trung, đòi hỏi hạ tầng truyền thông rất lớn và ổn định cao về băng thông đường truyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Ông Nguyễn Đại Trí cho rằng: Để dự án TABMIS thành công, đòi hỏi không chỉ sự nỗi lực của các đơn vị ngành Tài chính, mà còn cần sự hỗ trợ dịch vụ tốt nhất từ phía các nhà cung cấp dịch vụ, nhất là phải đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng. Nếu không may có sự cố thì phải khắc phục một cách nhanh nhất.

Vì TABMIS sử dụng công nghệ tiên tiến, phức tạp, với mô hình cơ sở dữ liệu tập trung và phạm vi vận hành rộng, nên quá trình triển khai TABMIS đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các đơn vị có liên quan và sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành hệ thống. Ngoài ra, các đơn vị tài chính, KBNN các cấp cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn nhân lực, thực hiện đổi mới và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và đặc biệt phải từng bước thực hiện đổi mới, cải cách về cơ chế quản lý, điều hành tài chính - ngân sách của chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị có liên quan cũng cần phải đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, tuân thủ nghiêm ngặt, chính xác những quy trình nghiệp vụ chặt chẽ trên một hệ thống theo mô hình dữ liệu tập trung như TABMIS.