Không sử dụng lẫn kết quả phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi Cục Hải quan Long An trả lời về việc sử dụng kết quả phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Không sử dụng lẫn kết quả phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định về Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 4023/QĐ-TCHQ thì: Kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu hàng hóa được yêu cầu phân tích. Đồng thời, thông báo kết quả phân tích cũng có ghi “thông báo này chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu phân tích”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Long An chỉ đạo các chi cục trực thuộc sử dụng kết quả phân tích hàng hóa theo đúng quy định. Không sử dụng kết quả phân tích của mẫu hàng cụ thể đã được phân tích để áp dụng cho một mẫu hàng khác không được gửi đi phân tích.

Trường hợp, đơn vị có ghi vấn mã số khai báo của doanh nghiệp chưa chính xác, mà việc phân loại vượt quá khả năng của cơ quan Hải quan yêu cầu phân tích, phải dùng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định đặc tính thành phần của mẫu thì thực hiện theo Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC, tiến hành lấy mẫu đối với lô hàng đó của doanh nghiệp để đưa đi phân tích theo quy định.