Không tính thuế thu nhập cá nhân đối với bữa ăn giữa ca của người lao động

PV.

(Tài chính) Ngày 19/8, Cục Thuế Bình Phước đã có công văn số 1417/CT-TTHT hướng dẫn Công ty TNHH Freewell Việt Nam về chính sách thuế Thu nhập cá nhân.

Không tính thuế thu nhập cá nhân đối với bữa ăn giữa ca của người lao động
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo hướng dẫn của Cục Thuế Bình Phước, tại điểm e, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định như sau.

 “Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động.

Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tổ chức bữa ăn ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

…Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước”.

Bên cạnh đó, tại điểm 1 Mục II Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước quy định,

“ Căn cứ khẩu phần ăn để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, chỉ số giá sinh hoạt và khả năng chi trả của công ty, Giám đốc công ty sau khi thống nhất ý kiến với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định mức ăn cho một bữa ăn giữa ca....”

Căn cứ quy định trên, qua nội dung công văn, trường hợp đơn vị quyết định mức ăn cho một bữa ăn giữa ca và trực tiếp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động. Phần ăn ngoài phần ăn ca vẫn tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân của người lao động.