Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội

Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội

Theo Bộ Tài chính, hiện nay Bộ đang nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế.
Gần 1500 câu hỏi được giải đáp trong Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế

Gần 1500 câu hỏi được giải đáp trong Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế

Theo Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế) Nguyễn Thị Thu Hà, tính đến hết 16h30 ngày 23/3, đã có tổng số 1.497 câu hỏi (ngày 21/3 là 616 câu về thuế thu nhập doanh nghiệp và ngày 23/3 là 881 câu về thuế thu nhập cá nhân) được gửi đến cơ quan thuế liên quan đến quyết toán thuế năm 2022.
Tiếp nhận 600 câu hỏi về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong ngày 21/3

Tiếp nhận 600 câu hỏi về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong ngày 21/3

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế), trong ngày 21/3, đã có trên 600 câu hỏi được gửi đến và trên 66 nghìn lượt người truy cập Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo dõi các câu hỏi, câu trả liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 6097/CTHN-TTHT ngày 16/02/2023 hướng dẫn Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam giải quyết vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Ngày 22/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2439/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn đầu của Kế hoạch có nhiệm vụ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.