Khuyến khích doanh nghiệp phản biện đối với hoạt động hải quan

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan địa thương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác với doanh nghiệp (DN).

Khuyến khích doanh nghiệp phản biện đối với hoạt động hải quan
Lễ ký kết văn bản ghi nhớ, giao ước hỗ trợ giữa hải quan Bình Phước và đại diện các doanh nghiệp. Nguồn: Internet

Các hành động cụ thể được đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật. Tổ chức tốt các diễn đàn đối thoại, các kênh thu thập thông tin để khuyến khích DN tham gia góp ý, phản biện đối với chính sách, pháp luật về hải quan và hoạt động của cơ quan hải quan các cấp. Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho DN, nhất là các tiện ích trên các website của cơ quan Hải quan.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình đối tác theo các chuyên đề cụ thể. Chương trình đối tác chuyên đề cần xác định được rõ chủ đề và nội dung hợp tác, đối tượng tham gia và lợi ích các bên tham gia, phạm vi, cách thức thực hiện, hoạt động triển khai và kết quả đầu ra...

Chương trình đối tác chuyên đề cần rõ ràng và lôi cuốn, khuyến khích nhiều DN tham gia. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu chương trình cần vận động được các DN lớn, có uy tín trên địa bàn tham gia hợp tác với cơ quan hải quan. Các bên tham gia chương trình sẽ kí thỏa thuận hợp tác. Trước mắt, mỗi đơn vị nghiên cứu đưa ra 1- 2 chuyên đề hợp tác với DN để triển khai trong thời gian tới.

Ví dụ, việc khuyến khích và vận động DN tham gia thực nghiệm thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS đầu năm 2014. DN khi tham gia sẽ thu được lợi ích là làm quen với hệ thống, không bị bỡ ngỡ khi hệ thống vận hành chính thức, kịp thời phát hiện vướng mắc và phản ánh lên cơ quan quản lí...

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan địa phương kiện toàn Tổ tư vấn hải quan- DN nhằm thúc đẩy công tác này trong toàn ngành Hải quan đạt kết quả thực chất, tạo thuận lợi cho cộng đồng DN khi thực hiện thủ tục hải quan.