Dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Dịch vụ dầu khí là 1 trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính mà Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) định hướng triển khai theo Đề án tái cấu trúc chung toàn Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013, trong đó dịch vụ kỹ thuật dầu khí là loại hình dịch vụ cơ bản hàng đầu trong các loại hình dịch vụ dầu khí.

Loại hình dịch vụ kỹ thuật dầu khí hiện nay tại Việt Nam bao gồm: dịch vụ vận hành các giàn khoan dầu khí, khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí, dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan, dịch vụ bảo dưỡng các công trình biển, dịch vụ lặn, dịch vụ kiểm định, dịch vụ kéo thả ống chống, dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu… với sự tham gia của các đơn vị: Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), Tổng công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD), Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC), Tổng công ty tư vấn và thiết kế dầu khí (PVE), Công ty cổ phần giám định năng lượng Việt Nam (PV-EIC)…

Kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí - Ảnh 1

Kiểm soát quá trình thực hiện dịch vụ

Vai trò và mục tiêu của kiểm soát

Trong rất nhiều chính sách và thủ tục kiểm soát của kiểm soát nội bộ đặt ra ở các công ty ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí thì kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ là một khâu quan trọng giúp bảo vệ tài sản, vốn trong đơn vị, đồng thời đảm bảo chi phí được thực hiện đúng mục tiêu, đúng dự toán, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo độ tin cậy cho các quyết định đưa ra. Tầm quan trọng của kiểm soát hoạt động dịch vụ thể hiện thông qua số lượng các quy định/định mức/quy chế được ban hành tại một số đơn vị thuộc ngành dầu khí (Bảng 2).

Lý do đặt ra là tại sao kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ lại được quan tâm hàng đầu trong các công việc kiểm soát nội bộ của các công ty ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí? Câu trả lời xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Quá trình thực hiện dịch vụ là một nội dung trọng tâm tại các đơn vị dịch vụ nói chung và các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí nói riêng.

- Trong tình hình hiện nay, để có thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh thì kiểm soát chi phí trong thực hiện dịch vụ là một hoạt động tất yếu phải nghiên cứu.

- Các khó khăn trong kinh doanh của các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí xuất phát chính từ lý do liên quan đến chi phí của quá trình thực hiện dịch vụ như chi phí dự toán cao, chi phí phát sinh tăng ngoài dự toán lớn do tiến độ thực hiện chậm …

- Kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ còn góp phần phát huy các sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới.

Kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí - Ảnh 2

Bên cạnh đó, thực tế theo thăm dò ý kiến của nhà quản lý tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí về những rủi ro gặp phải khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật thu được kết quả là đa số các nhà quản trị rất quan tâm tới vấn đề về rủi ro liên quan tới điều kiện để thực hiện dịch vụ, cũng như các định mức trong kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ.

Giải pháp hoàn thiện

Với những nguyên nhân nêu trên, việc hoàn thiện công tác kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ là rất cần thiết. Trước hết, chủ thể thực hiện công tác kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ tại các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí phải bao gồm: Kế toán chi phí, thủ kho; Bộ phận kế hoạch; Bộ phận mua hàng; Bộ phận về an toàn lao động; Bộ phận về đánh giá và kiểm định chất lượng; Ban Kiểm soát công ty; Kiểm soát viên của Tập đoàn (với những dự án tập đoàn quản lý); Kiểm soát viên của chủ đầu tư, nhà thầu.

Tiếp theo, về đặc trưng của kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ dầu khí sẽ bao gồm: kiểm soát việc bố trí, sắp đặt địa điểm thực hiện công việc; kiểm soát hoạt động chuẩn bị và lập kế hoạch; kiểm soát hoạt động mua hàng đúng tiến độ, đúng yêu cầu về chất lượng, giá cả; kiểm soát việc sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh…

Các tiêu chí để đánh giá các hoạt động thực hiện dịch vụ được chia theo các khía cạnh: về việc sử dụng nguyên vật liệu; về sử dụng lao động; về sử dụng các dịch vụ hỗ trợ; về hiệu quả kiểm soát sản xuất. Cuối cùng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát quá trình thực hiện dịch vụ tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí được đề ra như sau:

- Về phía bản thân các công ty: Cần chia sẻ thông tin kịp thời giữa các bộ phận trong kiểm soát; Đảm bảo công tác kế hoạch và có chiến lược dài hạn để hoạt động được ổn định; Giảm dần các chi phí trung gian; Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; Hoàn thiện tiêu chí đánh giá kiểm soát hiệu quả và hiệu năng.

- Về phía Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: Cần có ưu đãi thích hợp cho các công ty trong nước; Giới thiệu và hỗ trợ tích cực các tiêu chuẩn trong thực hiện dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao đặc biệt là các dự án ở nước ngoài để giám sát quá trình thực hiện từ khâu đầu tiên theo đúng quy chuẩn; Điều phối công việc hợp lý; Học tập kinh nghiệm của các nước; Hỗ trợ các công ty trong quan hệ với các nước chủ nhà để gia tăng cơ hội nhận được dự án, cũng như thực hiện dự án đúng yêu cầu.

Kiểm soát hoạt động thực hiện dịch vụ tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

ThS. NGUYỄN THANH TRANG

(Tài chính) Trong năm 2013, những nguyên nhân khách quan như khó khăn chung của kinh tế thế giới, kinh tế trong nước và một số nguyên nhân chủ quan khác… đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành, giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là kiểm soát quá trình thực hiện dịch vụ được coi là quan trọng và có tính đột phá.

Xem thêm

Video nổi bật