Kiểm toán cuốn chiếu tất cả tập đoàn, ngân hàng

Theo Dân Việt

Năm 2013, Kiểm toán Nhà nước sẽ tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước…

Kiểm toán cuốn chiếu tất cả tập đoàn, ngân hàng
Năm 2013, Kiểm toán Nhà nước sẽ giảm về lượng nhưng tăng quy mô để nâng cao chất lượng kiểm toán (Ảnh: Internet)

Ngày 8.10, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013. Tại buổi làm việc, Phó Tổng KTNN Lê Hoàng Quân đã thông tin một số nội dung khái quát về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2013 trên cơ sở định hướng, chiến lược của ngành và một số yêu cầu trọng tâm, trọng điểm của Quốc hội.

Theo dự kiến, năm 2013, KTNN sẽ giảm đầu mối kiểm toán so với năm 2012 nhưng chú trọng tăng về quy mô để tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, đặc biệt chú trọng công tác kiểm toán tổng hợp và lồng ghép một số nội dung kiểm toán như: Công tác quản lý và sử dụng đất đai, bất động sản, phát triển nhà và đô thị; khai thác, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản.

KTNN cũng sẽ tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình phục vụ cho quản lý, điều hành tái cấu trúc đầu tư công; tập trung kiểm toán các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; trong đó sẽ kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc DNNN và các ngân hàng thương mại nhà nước.

Trước đó, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ tướng Chính phủ…, KTNN đã bổ sung, điều chỉnh giảm số đầu mối dự kiến trong kế hoạch kiểm toán 2013 từ 152 đầu mối xuống còn 130 đầu mối.