Đổi mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo tăng trưởng bền vững

Đổi mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo tăng trưởng bền vững

Tại Hội nghị giao ban cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tháng 9/2023 diễn ra ngày 6/9, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); giao chỉ tiêu đến từng cấp xã, phường trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nửa đầu năm

Thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện được 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và 47.373 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó phát hiện nhiều vi phạm với tổng số tiền lên đến 6.869 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu cho ngân sách nhà nước 1.978 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 189 tỷ đồng, giảm lỗ 4.701 tỷ đồng.
Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trên thị trường chứng khoán

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trên thị trường chứng khoán

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với nỗ lực quản lý, điều hành thị trường nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra nói riêng của cơ quan quản lý, thị trường chứng khoán (TTCK) vận hành ổn định, niềm tin và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch.
MB Ageas Life thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng

MB Ageas Life thông tin về kết quả thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng

MB Ageas Life khẳng định, ngoài việc ban hành các quy định nội bộ, Công ty còn thực hiện các biện pháp trực tiếp, gián tiếp khác để đảm bảo chất lượng hoạt động của lực lượng đại lý bảo hiểm, trong đó có lực lượng bán bảo hiểm qua ngân hàng. Đồng thời, hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ hội phát hiện các tồn tại, giúp doanh nghiệp xây dựng và củng cố cho hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp.
Prudential thông tin về kết luận thanh tra chuyên đề bán bảo hiểm qua ngân hàng

Prudential thông tin về kết luận thanh tra chuyên đề bán bảo hiểm qua ngân hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa chính thức thông tin về Kết luận thanh tra số 812/KL-BTC của Bộ Tài chính về thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đây là hoạt động thanh tra chuyên đề thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) bảo hiểm theo quy định của pháp luật thanh tra và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.
Xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN)…; Xử lý nghiêm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.
Cơ hội nâng cao vai trò thanh tra hoạt động dự trữ quốc gia

Cơ hội nâng cao vai trò thanh tra hoạt động dự trữ quốc gia

Việc sửa đổi, thông qua Luật Thanh tra năm 2022 là cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về công tác thanh tra, cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong hoạt động thanh tra. Luật này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả thanh tra hoạt động dự trữ quốc gia trong tình hình mới.