Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng 15,7%

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 15/8/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 11,40 tỷ USD. Kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 8/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2013 lên 158,38 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng 15,7%
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 8/2013 đạt 5,93 tỷ USD. Nguồn: internet

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 79,64 tỷ USD, tăng 16,0%  so với cùng kỳ năm 2012. 

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu trong nửa đầu tháng 8/2013 đạt 5,47 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,28 tỷ USD, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2013 lên 47,56 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 8/2013 đạt 5,93 tỷ USD, giảm 3,7% so với nửa cuối tháng 7/2013. Tổng kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8/2013 giảm 229 triệu USD so với nửa cuối tháng 7/2013 về số tuyệt đối. Trong đó, nhập khẩu  giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 131 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 113 triệu USD; vải các loại giảm 61 triệu USD; đậu tương giảm 49 triệu USD...