VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Cổ phiếu nào khối ngoại mua bán nhiều nhất trên thị trường UPCoM tháng 11?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thống kê về những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua bán nhiều nhất trong tháng 11/2020.

Thị trường UPCoM tháng 11: UPCoM-Index tăng, giá trị giao dịch giảm

[Video] Chất lượng công bố thông tin và minh bạch của doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên UPCoM

[Video] Thị trường UPCoM tăng trưởng vượt bậc

Cổ phiếu nào khối ngoại mua, bán nhiều nhất trên UPCoM tháng 10?

Số liệu của HNX cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 22,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 930,1 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 428,1 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 502 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 74 tỷ đồng trên thị trường UPCoM. Đây là điều khá ngạc nhiên trong bối cảnh, các nhà đầu tư ngoại thường xuyên bán ròng trên thị trường cổ phiếu trên cả HSX và HNX.

Trong đó, 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất gồm: ACV với khối lượng giao dịch đạt 1.915.588 cổ phiếu; VTP với khối lượng giao dịch đạt 1.243.499 cổ phiếu; MCH với khối lượng giao dịch đạt 677.510 cổ phiếu; QNS với khối lượng giao dịch đạt 553.560 cổ phiếu và VEA với khối lượng giao dịch đạt 470.889 cổ phiếu.

Bảng 1: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

ACV

1.915.588

2

VTP

1.243.499

3

MCH

677.510

4

QNS

553.560

5

VEA

470.889

Nguồn: hnx.vn

Ở chiều ngược lại, 5 cổ phiếu khối ngoại bán nhiều nhất gồm: LTG với khối lượng giao dịch đạt 6.552.090 cổ phiếu; MSR với khối lượng giao dịch đạt 1.888.057 cổ phiếu; VTP với khối lượng giao dịch đạt 1.174.023 cổ phiếu; VGG với khối lượng giao dịch đạt 879.700 cổ phiếu và BSR với khối lượng giao dịch đạt 781.850 cổ phiếu.

Bảng 2: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

LTG

6.552.090

2

MSR

1.888.057

3

VTP

1.174.023

4

VGG

879.700

5

BSR

781.850

Nguồn: hnx.vn

Số liệu của HNX cũng cho thấy, giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 11 đạt xấp xỉ 904,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,05% so với tháng trước. Toàn thị trường có hơn 670,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 10,6 nghìn tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM