VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội

Ông Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội được giao phụ trách Ban điều hành Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 01/3/2021.

Công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội

Ngày 01/3/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội.

HNX khẳng định sức hấp dẫn riêng

Tháng 1, HNX-Index tăng 5,4%, giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết tăng 52,7%

Năm 2020, thu từ đấu giá thoái vốn đạt hơn 3.042 tỷ đồng trên HNX

Các thị trường trên HNX được vận hành an toàn và hiệu quả

Cụ thể, theo Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 25/02/2021 của Bộ Tài chính về việc giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội, ông Nguyễn Anh Phong, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội được giao phụ trách Ban điều hành Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 01/3/2021.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành Chứng khoán từ năm 1999, công tác tại UBCKNN và sau đó công tác tại Sở GDCK Hà Nội từ năm 2000.

Tại Sở GDCK Hà Nội, ông Nguyễn Anh Phong từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội từ năm 2011. Từ tháng 5/2019, ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành Sở GDCK Hà Nội thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, từ ngày 1/3/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM