VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Gắn ổn định kinh tế vĩ mô với phát triển thị trường trái phiếu

(Tài chính) Ngày 02/12/2013, tại Thuận An, Huế, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ) đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô và sự bền vững thị trường trái phiếu Việt Nam”. Đây là diễn đàn ý nghĩa nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo cơ hội phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh và bền vững.

Triển khai chương trình hợp tác trong khuôn khổ dự án cải cách kinh tế vĩ mô năm 2013, ngày 02/12/2013, tại Thuận An, Huế, GIZ đã phối hợp với HNX tổ chức Hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô và sự bền vững thị trường trái phiếu Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tham khảo quan điểm của các chuyên gia, các nhà quản lý đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013, triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2014, xem xét các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và công tác ổn định thị trường tài chính, đặc biệt là tác động của kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ tới hoạt động và sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu.

Tham gia Hội thảo có các chuyên gia cao cấp đến từ GIZ, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ Quốc gia và đại diện Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), HNX, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), các thành viên của thị trường trái phiếu.

Nội dung chính của Hội thảo xoay quanh 2 chủ đề về ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo sự bền vững của thị trường. Với chủ đề ổn định kinh tế vĩ mô, các chuyên gia kinh tế tập trung thảo luận về chính sách tài khóa và tiền tệ Việt Nam trong năm 2013, triển vọng và giải pháp thực hiện trong năm 2014. Chủ đề về giải pháp kỹ thuật, HNX và VSD đã tập trung trình bày về hệ thống giao dịch trái phiếu trên nền tảng internet và các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thanh toán gốc, lãi trái phiếu, quản trị rủi ro.

Các chuyên gia thống nhất nhận định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để có được một thị trường trái phiếu phát triển lành mạnh và thanh khoản tốt. Ngược lại, sự bền vững của thị trường trái phiếu có tác động lớn đến chính sách tiền tệ và sự an toàn, ổn định của hệ thống ngân hàng nói riêng và toàn bộ thị trường tài chính nói chung. Vì vậy ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu bền vững là nhiệm vụ đặt ra  không chỉ của các cơ quan ban ngành, của HNX mà còn là nhiệm vụ của tất cả các thành viên thị trường.

Trong thời gian qua, các cơ quan ban ngành, trong đó có HNX đã và đang đề xuất, thực thi nhiều giải pháp nhằm mục tiêu tăng tính thanh khoản của thị trường trái phiếu như nỗ lực cải thiện khung pháp lý, thiết lập sàn giao dịch điện tử tại HNX; tái cấu trúc các sản phẩm nợ thông qua việc phát hành trái phiếu theo lô lớn; vận hành đường cong lợi suất….

Tổ chức GIZ đã đồng hành với các đối tác Việt Nam như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), UBCKNN, HNX, HSX cũng như VSD. Trong gần 20 năm chuẩn bị, hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, GIZ đã hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, tham gia tư vấn xây dựng khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đặc biệt trong giai đoạn 2009 - 2014, theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ Đức và Việt Nam, GIZ đã tập trung hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, trước mắt là thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Từ năm 2009 đến nay, GIZ tập trung hỗ trợ thị trường trái phiếu trên 3 lĩnh vực: phối hợp với Bộ Tài chính, UBCKNN và đặc biệt là HNX trong việc tái cơ cấu sản phẩm trái phiếu thông qua chương trình hoán đổi trái phiếu; hỗ trợ NHNN, UBCKNN và đặc biệt cho VSD trong việc xây dựng đề án chuyển đổi thanh toán trái phiếu từ ngân hàng chỉ định thanh toán (BIDV) sang NHNN; hỗ trợ cho việc phát triển các sản phẩm mới của thị trường trái phiếu mà trước mắt tập trung vào việc đào tạo cán bộ, tư vấn xây dựng đề án sản phẩm mới như hợp đồng tương lai trái phiếu (Bonds Future), chỉ số trái phiếu (Bonds Index), trái phiếu giao dịch trước đấu thầu(When-Issued) và giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Curency Swaps).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM