VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhìn lại thị trường chứng khoán phái sinh năm 2018: Tăng trưởng tốt và ổn định

Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh của Việt Nam tiếp tục thể hiện tăng trưởng tốt và ổn định trong năm 2018 với khối lượng giao dịch bình quân đạt 78.791 hợp đồng/phiên, tăng gấp 7 lần so với năm 2017.

Báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trên TTCK phái sinh luôn duy trì 4 mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế. Trong mỗi tháng đều có 1 mã sản phẩm đáo hạn vào ngày thứ Năm thứ ba của tháng và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế vào ngày giao dịch tiếp theo.

Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2018, trên toàn thị trường, có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1901, VN30F1902, VN30F1903 và VN30F1906 đáo hạn vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 6/2019.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2017 (từ tháng 8-12)

Năm 2018

1

Tổng KLGD

hợp đồng

1.106.353

19.697.764

2

KLGD bình quân/phiên

hợp đồng

10.954

78.791

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

8.077

21.653

 

Nhìn chung, TTCK phái sinh duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và đều đặn. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 19.697.764 hợp đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 78.791 hợp đồng/phiên, tăng gấp 7 lần so với năm 2017.

Trong 12 tháng của năm 2018, chỉ có tháng 8 và tháng 9 khối lượng hợp đồng giao dịch giảm, các tháng còn lại khối lượng giao dịch trên thị trường đều tăng, trong đó tháng 7 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 2.843.872 hợp đồng.

Tháng

Khối lượng giao dịch (hợp đồng)

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

1

408.709

10896

2

421.824

11461

3

519.649

9362

4

563.500

8315

5

1.640.465

11008

6

1.983.614

11812

7

2.843.872

16858

8

1.829.399

15320

9

1.557.281

14615

10

2.551.535

18426

11

2.821.433

16855

12

2.556.483

21653

 

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường đạt 21.653 hợp đồng, tăng gấp gần 2,7 lần so với thời điểm cuối năm 2017.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở. Tính đến ngày 31/12/2018, đã có 57.677 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng gấp 3,4 lần so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,18% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hạ tầng công nghệ phục vụ thị trường, bao gồm hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán thị trường, hệ thống công bố thông tin, vận hành thông suốt, ổn định và an toàn.

Hoạt động giao dịch và trao đổi dữ liệu trên hệ thống giữa HNX, VSD với các thành viên thị trường thực hiện ổn định, chính xác, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của Sở đảm bảo chính xác, kịp thời.

Hiện nay, có 13 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên HNX.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM