VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phải đáp ứng về vốn ra sao để được kinh doanh chứng khoán phái sinh?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty chứng khoán:

Phải đáp ứng về vốn ra sao để được kinh doanh chứng khoán phái sinh?

Công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng liên tục từ đầu năm 

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021: Khối lượng giao dịch tăng gần 30%

Khi nào được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động

Cụ thể, theo Điều 4, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu thì mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Cụ thể, đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên

Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM