Những kết quả ấn tượng của thị trường chứng khoán phái sinh sau 5 năm hoạt động

Những kết quả ấn tượng của thị trường chứng khoán phái sinh sau 5 năm hoạt động

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, sau 5 năm đi vào hoạt động (2017-2022), thị trường chứng khoán phái sinh đã hoạt động một cách an toàn, hiệu quả và thông suốt, từng bước tăng trưởng ổn định, quy mô và thanh khoản thị trường có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường thu hút sự tham gia ngày càng tích cực của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Quy định mới về rút tài sản ký quỹ

Quy định mới về rút tài sản ký quỹ

Rút tài sản ký quỹ là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 61/QĐ-VSD ngày 16/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
Đánh giá thực trạng chứng khoán phái sinh Việt Nam: Tiềm năng và những hạn chế

Đánh giá thực trạng chứng khoán phái sinh Việt Nam: Tiềm năng và những hạn chế

Bài viết đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021. Qua đó chỉ ra được lợi thế vượt trội khi tham gia chứng khoán phái sinh mà thị trường chứng khoán cơ sở không thể có được, đồng thời chỉ ra những hạn chế khi tham gia thị trường này, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam.