Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Hoàn thành chương trình đề ra

Sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6, đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023), với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Hoàn thành chương trình đề ra - Ảnh 1
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV: Hoàn thành chương trình đề ra - Ảnh 2

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn