Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Những mốc thời gian cần lưu ý

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 27-29/6/2024; trong đó, ngày 27-28/6 tổ chức coi thi, ngày 29/6 là lịch dự phòng. Dưới đây là một số mốc thời gian thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cần lưu ý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Những mốc thời gian cần lưu ý - Ảnh 1

Theo baokiemtoan.vn