Lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm

Theo Báo Đầu tư

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 8/10 đến 12/10, lãi suất huy động của các ngân hàng ổn định, trong khi lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dài.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm
Theo đó, lãi suất huy động và cho vay VND của các tổ chức tín dụng ổn định so với tuần trước. Hiện lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm; kỳ hạn dưới 01 tháng 2%/năm; từ 01 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9%/năm, từ 12 tháng trở lên 11-13%/năm. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5% - 1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế.

Trong tuần có một số NHTM triển khai các sản phẩm tín dụng hấp dẫn như Ngân hàng TMCP Á Châu triển khai chương trình "Bó sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp" tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân; Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC cho vay mua nhà, vay thế chấp bất động sản với lãi suất 9,99%/năm trong 3 tháng đầu tiên; Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà thành phố Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ tín dụng 1.500 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm nhằm giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-15%/năm.

Lãi suất cho vay USD cũng ổn định so với tuần trước phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.

Lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với khách hàng (đơn vị: %/năm).

Nhóm NHTM

Đối tượng

Ngắn hạn

Trung,

dài hạn

NHTM

Nhà nước

VND: - Sản xuất kinh doanh thông thường

- Phổ biến: 11-15

- Thấp nhất: 8,95

14,6-16,5

- Nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu

- Phổ biến: 10-13

- Thấp nhất: 8,95

14,6-16

USD:

5,0-6,0

6,0-7,5

NHTM

cổ phần

VND: - Sản xuất kinh doanh thông thường

- Phổ biến: 12-15

- Thấp nhất: 12

16-17,5

- Nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu

- Phổ biến: 11-13

- Thấp nhất: 11

15-16,5

USD

5,5-7,0

6,5-8,5

Theo báo cáo của các TCTD, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 70.967 tỷ đồng, bình quân khoảng 14.193 tỷ đồng/ngày; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt 54.688 tỷ đồng, bình quân khoảng 10.938 tỷ đồng/ngày.

Trong tuần, các giao dịch liên ngân hàng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn. Doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng VND đạt khoảng 62.469 tỷ đồng, tương đương 88% tổng doanh số giao dịch bằng VND; doanh số giao dịch các kỳ hạn ngắn bằng USD quy đổi ra VND đạt xấp xỉ 42.846 tỷ đồng, tương đương 78% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND giảm đối với kỳ hạn qua đêm, 6 tháng và kỳ hạn trên 9 tháng đến dưới 12 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,22%, 0,33% và 0,07%. Các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng lãi suất giao dịch bình quân tăng; ngoại trừ kỳ hạn 3 tuần lãi suất tăng 1,55% so với kỳ trước, các kỳ hạn còn lại có các mức tăng từ 0,03% (kỳ hạn 2 tuần) đến 0,58% (kỳ hạn 1 tháng). Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất giao dịch bình quân giảm so với tuần trước ở kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng, 6 tháng, với các mức giảm lần lượt là 0,18%, 0,24% và 1,32%. Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng; trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 2 tháng tăng 0,46%; các kỳ hạn khác lãi suất giao dịch bình quân tăng nhẹ, với các mức tăng từ 0,05% (kỳ hạn qua đếm) đến 0,15% (kỳ hạn 1 tuần). Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng; các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và kỳ hạn trên 9 tháng đến dưới 12 tháng phát sinh không đáng kể.

Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua (đơn vị:%/năm)

Kỳ hạn

VND

USD

Qua đêm

2,53

0,32

1 tuần

3,42

0,58

2 tuần

3,63

0,25

3 tuần

6,18

0,86

1 tháng

7,83

0,88

2 tháng

6,68

0,88

3 tháng

9,04

2,41

6 tháng

9,67

1,60

9 tháng

-

-

Trên 9 tháng

10,93

3,80

Trong tuần qua, thị trường ngoại hối diễn biến tích cực. Tỷ giá giao dịch trên thị trường có xu hướng giảm, thanh khoản ngoại tệ toàn hệ thống được cải thiện, các TCTD tiếp tục mua ròng từ khách hàng. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh khoảng 20.835/ 20.875 đ/USD.