Làm thế nào để sản xuất sản phẩm đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng?

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Từ phương pháp sản xuất TAKT TIME, các doanh nghiệp được cung cấp một công cụ đo lường, kiểm soát lãng phí và nâng cao năng suất hiệu quả. Taikt Time hướng đến việc sản xuất sản phẩm đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng và tạo dòng chảy thông suốt toàn bộ quá trình sản xuất.

Làm thế nào để sản xuất sản phẩm đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng? - Ảnh 1