Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 15 đến 19/11

Theo Lê Minh/nhandan.vn

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 15 đến 19/11, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 2/12, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 19/11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 22/11.

* Ngày 12/12, CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19/11 và ngày ĐKCC là 22/11.

* Ngày 20/12, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18/11 và ngày ĐKCC là 19/11.

* Ngày 20/12, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18/11 và ngày ĐKCC là 19/11.

* Ngày 3/12, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18/11 và ngày ĐKCC là 19/11.

* Ngày 6/12, CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18/11 và ngày ĐKCC là 19/11.

* Ngày 2/12, CTCP Công nghệ Cao Traphaco (UPCoM: CNC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17/11 và ngày ĐKCC là 18/11.

* Ngày 17/12, CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (UPCoM: BKH) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17/11 và ngày ĐKCC là 18/11.

* Ngày 26/11, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16/11 và ngày ĐKCC là 17/11.

* Ngày 25/11, CTCP Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 (UPCoM: C36) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16/11 và ngày ĐKCC là 17/11.

* Ngày 30/12, CTCP FECON (HOSE: FCN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15/11 và ngày ĐKCC là 16/11.

* Ngày 1/12, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15/11 và ngày ĐKCC là 16/11.

* Ngày 8/12, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15/11 và ngày ĐKCC là 16/11.