Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 8 đến 12/11

Theo THIÊN HƯƠNG/nhandan.vn

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 8 đến 12/11.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

* Ngày 1/12, CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 12/11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 15/11.

* Ngày 26/11, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12/11 và ngày ĐKCC là 15/11.

* CTCP Phụ Gia Nhựa (HNX: PGN) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 (người sở hữu 100 CP được nhận 11 CP mới), ngày GDKHQ là 12/11 và ngày ĐKCC là 15/11.

* Ngày 6/12, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/11 và ngày ĐKCC là 12/11.

* Ngày 30/11, CTCP Licogi 12 (UPCoM: L12) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11/11 và ngày ĐKCC là 12/11.

* CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày GDKHQ là 11/11 và ngày ĐKCC là 12/11.

* CTCP Vinafreight (HNX: VNF) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 CP được nhận 1 CP mới), ngày GDKHQ là 10/11 và ngày ĐKCC là 11/11.

* Ngày 25/11, CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* Ngày 25/11, Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* Ngày 18/11, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (UPCoM: PRT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15, (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới) ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/CP, (1 CP được hưởng 1 quyền, 3 quyền được mua 1 CP mới) ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* Ngày 3/12, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* Ngày 18/11, CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9/11 và ngày ĐKCC là 10/11.

* Ngày 26/11, CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/11 và ngày ĐKCC là 9/11.

* CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 8/11 và ngày ĐKCC là 9/11.

* Ngày 26/11, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/11 và ngày ĐKCC là 9/11.

* Ngày 30/11, Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 898,5 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8/11 và ngày ĐKCC là 9/11.