Lộ trình quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ tại Hà Nội

Theo hanoimoi.com.vn

Theo Quyết định số 4727/QĐ-UBND, TP. Hà Nội phê duyệt Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2022-2025”...

Lộ trình quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ tại Hà Nội - Ảnh 1