Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn

Theo nhandan.vn

Ngày 2/11, Chính phủ đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Tờ trình số 272/TTr-BVHTTDL.

Lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn - Ảnh 1