Lợi nhuận giảm, thù lao lãnh đạo vẫn tăng

Theo Đầu tư Chứng khoán

Dù lợi nhuận giảm mạnh, nhưng lãnh đạo của các nhà băng vẫn trình xin đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thông qua tờ trình tăng thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban điều hành.

Lợi nhuận giảm, thù lao lãnh đạo vẫn tăng
Năm 2013, HĐQT Eximbank xin cổ đông được giữ nguyên mức thù lao 1,5% lợi nhuận sau thuế. Nguồn: Internet
Tại ĐHCĐ của Sacombank mới đây, HĐQT Ngân hàng đã trình cổ đông xin thêm 76 tỷ đồng thù lao. Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Phạm Hữu Phú, căn cứ vào Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2012, mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm được thông qua là 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Trong bối cảnh nợ xấu của ngành ngân hàng tăng cao, Sacombank đã phải dành 1.000 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, cộng với việc trích lập dự phòng rủi ro cho công ty con SBS hơn 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận của Ngân hàng đã giảm mạnh và giá trị thực tế của khoản thù lao này cũng giảm mạnh so với một số năm trước. Với lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 987 tỷ đồng, mức thù lao 2,5% chỉ tương đươnggần 17 tỷ đồng.

Ông Phú cho biết, mức thù lao theo kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ 2012 không đủ để thực hiện, con số thực chi lên tới gần 93 tỷ đồng. Ngoài việc trang trải kinh phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, trong năm qua, Sacombank còn phải thực hiện chế độ, chính sách đối với những thành viên HĐQT đã từ nhiệm trước đó, nhằm ghi nhận công sức đóng góp của họ. Vì vậy, HĐQT Sacombank trình cổ đông chấp thuận thông qua mức thù lao bổ sung cho năm 2012 gần 76 tỷ đồng. HĐQT Sacombank cũng xin thông qua mức thù lao 2% lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2013. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế Sacombank đưa ra cho năm nay ở mức 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu là trên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2012, Eximbank nâng tỷ lệ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát từ 1% lên 1,5% lợi nhuận sau thuế. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế trên 3.400 tỷ đồng, dự kiến mức chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát của Ngân hàng là gần 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm qua, Eximbank cũng không tránh khỏi việc sụt giảm lợi nhuận trước bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng chỉ đạt 2.138 tỷ đồng, chưa đầy 70% kế hoạch. Thế nhưng, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát Eximbank vẫn được giữ nguyên theo kế hoạch được duyệt. HĐQT Eximbank cho biết, năm qua, Ngân hàng đã thực hiện chi trả thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, với mức chi bằng 100% tổng quỹ thù lao được duyệt.

Bước sang năm 2013, tình hình kinh tế chưa hết khó khăn và hoạt động của ngành còn nhiều thách thức, Eximbank đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 3.200 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ở mức 12%. Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank, để đạt được những mục tiêu kế hoạch này, đòi hỏi HĐQT và Ban Kiểm soát Ngân hàng phải nỗ lực rất nhiều trong công tác quản trị, điều hành và kiểm tra, giám sát. Vì vậy, Eximbank trình cổ đông thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 là 1,5% lợi nhuận sau thuế, giữ nguyên như mức 2012.

Không riêng Sacombank, Eximbank, một số ngân hàng khác cũng xin tăng thù lao cho HĐQT, ban điều hành dù lợi nhuận năm qua đã giảm sút đáng kể. Mỗi ngân hàng đều có những lý do riêng.

Tại ĐHCĐ của DongA Bank diễn ra ngày 27/4, một cổ đông của Ngân hàng đã thắc mắc về việc HĐQT xin trích lập Quỹ HĐQT và Ban Tổng giám đốc 0,7% trên tổng lợi nhuận ròng năm qua, với mức hơn 4,1 tỷ đồng, trong khi lãi trước thuế của Ngân hàng chỉ đạt 777 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch năm, giảm 38% so với năm 2011.

Trả lời cổ đông, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng cho biết, Quỹ hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc được sử dụng để chi trả thù lao của HĐQT, các chương trình công tác xã hội, chi khen thưởng cho thành viên HĐQT cũng như để cán bộ nhân viên có thành tích cao trong hoạt động kinh doanh. Năm qua, HĐQT DongA Bank đã trích ra từ Quỹ của mình trao thưởng khoảng 50 chiếc xe gắn máy, trị giá 12 triệu đồng/chiếc cho những nhân viên có thành tích tiêu biểu trong toàn hệ thống…

Nhìn nhận thị trường ngân hàng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2013 ở mức 600 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch kinh doanh của năm trước, nhưng Ngân hàng cũng xin tăng quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát thêm 2 tỷ đồng, lên 8 tỷ đồng.