Lương hưu - nguồn thu nhập ổn đinh, đảm bảo cuộc sống người nghỉ hưu

Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm và kịp thời ban hành các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương hưu. Do đó, người lao động hoàn toàn yên tâm tham gia, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí – “điểm tựa” an sinh vững chắc cho người lao động khi về già.

Lương hưu - nguồn thu nhập ổn đinh, đảm bảo cuộc sống người nghỉ hưu - Ảnh 1

Theo baohiemxahoi.gov.vn