Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm thất nghiệp của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Khẩn trương điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Khẩn trương điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương hướng dẫn để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ngay sau khi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực, bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định trong thời gian sớm nhất.
Đóng bảo hiểm xã hội mức cao với thời gian dài sẽ nhận lương hưu cao

Đóng bảo hiểm xã hội mức cao với thời gian dài sẽ nhận lương hưu cao

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 trường hợp đang hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng trở lên. Để nhận mức lương hưu cao, trong quá trình tham gia BHXH, nhiều trường hợp người lao động đóng BHXH mức cao với thời gian dài.
Lương hưu - nguồn thu nhập ổn đinh, đảm bảo cuộc sống người nghỉ hưu

Lương hưu - nguồn thu nhập ổn đinh, đảm bảo cuộc sống người nghỉ hưu

Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm và kịp thời ban hành các chính sách phù hợp nhằm đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương hưu. Do đó, người lao động hoàn toàn yên tâm tham gia, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí – “điểm tựa” an sinh vững chắc cho người lao động khi về già.